Một số cá nhân tiêu biểu của khoa Toán kinh tế

Giảng viên, Nguyên giảng viên

GS.TSKH.NGND
Nguyễn Tấn Lập
Trưởng khoa đầu tiên
Hiệu trưởng ĐH
Kinh tế TP.HCM
PGS.TS.
Hoàng Văn Khoan
Trưởng khoa thứ hai
GS.TS.NGƯT
Trần Túc
Trưởng khoa thứ ba
GS.TSKH.NGƯT
Vũ Thiếu
Trưởng BM TKT
GS.TS.NGƯT
Nguyễn Quang Dong
Trưởng khoa
Trưởng Phòng QLĐT
GS.TS.
Nguyễn Đình Cử
GV Bộ môn TKT
Viện trưởng viện Dân số
GS.TS.
Nguyễn Khắc Minh
Phó trưởng khoa
Trưởng khoa KT học
GS.TS
Đỗ Hoàng Toàn
GV Bộ môn TKT
Trưởng khoa QLKT
PGS.TS
Nguyễn Thế Hệ
Phó trưởng khoa
PGS.TS
Hoàng Đình Tuấn
Trưởng BM Toán KT
PGS.TS. 
Nguyễn Cao Văn
GV Bộ môn TKT
PGS.TS.NGƯT
Ngô Văn Thứ
Trưởng khoa
PGS.TS
Nguyễn Thị Minh
Trưởng khoa

Cựu sinh viên, học viên

GS.TS
Trịnh Duy Luân
Viện trưởng Viện XH học
Cựu sinh viên khóa 11
GS.TS.
Nguyễn Văn Nam
Hiệu trưởng ĐHKTQD
Cựu sinh viên khóa 14
GS.TS.
Trần Thọ Đạt
Hiệu trưởng ĐHKTQD
Cựu sinh viên khóa 15
GS.TS
Nguyễn Hữu Minh
Phó Viện trưởng Viện KHXH
Viện trưởng Viện Nghiên cứu gia đình và giới
Cựu sinh viên khóa16
TS.
Doãn Mậu Diệp

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH
Cựu sinh viên khóa 18
GS.TS
Đặng Nguyên Anh
Phó Chủ tịch Viện HLKHXHVN
Cựu sinh viên khóa 20
Trần Đình Long
Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Hòa Phát
Cựu sinh viên khóa 22
Phạm Thị Thu
Tổng Giám đốc
Thép Hòa Phát
Cựu sinh viên khóa 22
Tô Thị Diệu Hằng
Giảng viên ĐH – Australia
Cựu sinh viên khóa 37
Nguyễn Linh Sơn
Giảng viên
Cựu sinh viên khóa 36
Nguyễn Bảo Ngọc
Giảng viên ĐH
Cựu sinh viên khóa 40