NCS Nguyễn Thị Cẩm Vân bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ kinh tế

 

Vào 16h00 ngày Chủ Nhật, 8/2/2015, tại phòng 406 Nhà 6 ĐHKTQD đã diễn ra lễ Bảo vệ Luận văn của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Cẩm Vân.

NCS. Nguyễn Thị Cẩm Vân hiện là giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế.

Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh

 

Hội đồng đánh giá gồm 7 thành viên:

Chủ tịch: GS.TS. Trần Thọ Đạt

Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Phản biện 1: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

Phản biện 2: PGS.TS. Tô Trung Thành

Phản biện 3: PGS.TS.

Thành viên: TS.

Thành viên: TS.

 

NCS Nguyễn Thị Cẩm Vân đã trình bày nội dung Luận văn, nghe các nhận xét đánh giá, các câu hỏi và trả lời các câu hỏi.

 

Kết quả: 7 thành viên Hội đồng nhất trí kết quả đạt học vị Tiến sĩ với NCS. Nguyễn Thị Cẩm Vân.

Luận văn sẽ được công bố để nhận xét ý kiến trong 3 tháng trước khi có quyết định chính thức.

Một số hình ảnh: