Nghỉ mát tại biển Thiên Cầm (27 – 30/7/2018)

Tiếp theo công tác trông thi tại Hà Tĩnh, Công đoàn khoa đã tổ chức để các giảng viên có kỳ nghỉ tại biển Thạch Bằng và biển Thiên Cầm.

 

Một số hình ảnh

 

Gặp gỡ với GS. Nguyễn Quang Dong (nguyên Trưởng khoa Toán KT – Trưởng phòng QLĐT – Thanh tra đợt thi), PGS. Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng viện Châu Á – Thái Bình Dương),  GS.Phan Công Nghĩa (Nguyên phó Hiệu trưởng ĐHKTQD) và GS. Đính (nguyên trưởng khoa Du lịch khách sạn ĐHKTQD – Hiệu trưởng ĐH Hà Tĩnh)

Những phút giao lưu tại biển Thiên Cầm sau kỳ làm việc

 

Biển Thiên Cầm