Nghiên cứu sinh trình bày đề tài Luận án tại Bộ môn

Ngày Thứ Sáu, 18.11.2016, tại Văn phòng khoa đã diễn ra buổi Trình bày Đề tài Luận án của các Nghiên cứu sinh.

Thời gian: 13h30.

 

Hội đồng khoa học: GS.TS. Nguyễn Quang Dong, PGS. Hoàng Đình Tuấn, PGS.TS. Ngô Văn Thứ, TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Hoàng Đức Mạnh.

 

Các nghiên cứu sinh trình bày: Trần Chung Thủy, Đặng Huy Ngân, Phạm Anh Tuấn

 

NCS. Đặng Huy Ngân

Đề tài: Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

 

 

 

NCS. Phạm Anh Tuấn

Đề tài: Các mô hình kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ thu nhập, năng suất và vai trò lan tỏa không gian của FDI 

 

NCS. Trần Chung Thủy

Đề tài: Phân tích mối quan hệ giữa một số hoạt động tài chính công ty và cấu trúc vi mô của thị trường chứng khoán Việt Nam