Nguyễn Cao Văn – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                NGUYỄN CAO VĂN
Năm sinh          1950
Học vị                 Tiến sỹ
Chức danh        Phó giáo sư
Liên lạc              vannc@neu.edu.vn
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1973: Cử nhân Điều khiển học, Đại học Tổng hợp Rostov, Liên bang Nga
 • 1991: Thạc sĩ Thương mại Quốc tế, Học viện Thương mại Quốc tế Paris, Cộng hòa Pháp
 • 1993: Tiến sỹ Thống kê, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

Quá trình công tác

 • 1973 đến nay : Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Lĩnh vực quan tâm:

 • Lý thuyết xác suất và Thống kê toán
 • Kinh tế lượng
 • Mô hình Toán kinh tế
 • Điều khiển học kinh tế
 • Marketing quốc tế

Các sách đã xuất bản:

 • Lý thuyết xác suất và Thống kê toán, 1991, tái bản nhiều lần
 • Bài tập Xác suất và Thống kê toán, 1995, tái bản nhiều lần
 • Lý thuyết xác suất và Thống kê toán – Hướng dẫn ôn tập lý thuyết và giải bài tập, NXB Tài chính, 2009
 • Marketing quốc tế,  ĐHKTQD, 1995
 • Nhập môn Xibenetic kinh tế, NXB Lao Động, 1994
 • Quản lý kinh doanh của các Doanh nghiệp, NXB Nông Nghiệp, 1992
 • Marketing quốc tế, ĐHKTQD, 1995
 • Các phương pháp Toán kinh tế, ĐHKTQD, 1987

Đề tài nghiên cứu:

 • 1985: Đề tài 48 – 05: Toán, Điều khiển học và Máy tính trong quản lý, Thành viên
 • 2002: Áp dụng các phương pháp Thống kê trong nghiên cứu xã hội học, Chủ nhiệm

Một số bài báo:

 • Mô hình St.Louis với nền kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2006
 • Về các phương pháp cải tiến phương pháp kiểm định Park để áp dụng trong mô hình hồi quy bội, Tạp chí Thông tin khoa học Thống kê, 2004
 • Về một phương pháp kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong các mô hình hồi quy, Tạp chí Thông tin khoa học Thống kê, 2002
 • Sử dụng thống kê Bayes để xác định giá tâm lý cho sản phẩm của doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2001
 • Chu kỳ sống của sản phẩm – một căn cứ để dự báo nhu cầu dài hạn của thị trường, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 1993
 • Lại bàn về gặt thống kê và năm thực thu, Tạp chí Thống kê, 1993
 • Về khái niệm thị trường doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 1992
 • Vài nét về thị trường sản phẩm Tây Âu, Tạp chí Thống kê, 1992
 • Đề xuất một chiến lược marketing hải sản Việt Nam sang thị trường Pháp, Tạp chí Thời báo Kinh tế Việt Nam, 1992
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.