Nguyễn Hải Dương – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                NGUYỄN HẢI DƯƠNG
Năm sinh         1979
Học vị                Thạc sỹ
Chức danh      Giảng viên
Liên lạc
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1997 – 2001: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2004 – 2007: Thạc sỹ Điều khiển học kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:

  • 2001 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Kinh nghiệm:

  • Giảng dạy các môn Kinh tế lượng bậc Đại học – ĐHKTQD
  • Cộng tác giảng dạy Kinh tế lượng, Toán tài chính – ĐH Kinh doanh và Công nghệ
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.