Nguyễn Mạnh Thế – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên NGUYỄN MẠNH THẾ  TheNM_2014
Năm sinh 1975
Học vị Tiến sỹ
Chức vụ Phó trưởng khoa Toán Kinh tế
Trưởng bộ môn Toán Kinh tế
Chức danh Giảng viên
Liên lạc thenm@neu.edu.vn
   

CV – ENGLISH VERSION

Quá trình đào tạo:

  • 1992 – 1996: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 1999 – 2000: Chứng chỉ Quản trị kinh doanh, Chương trình đào tạo AIT
  • 2001 – 2003: Thạc sỹ Thống kê toán, khoa Thống kê, Đại học Glasgow, Anh quốc
  • 2003 – 2006: Tiến sỹ Thống kê toán, khoa Thống kê, Đại học Glasgow, Anh quốc

Quá trình công tác:

  • 1996 – 2001: Giảng viên bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 2001 – 2006: Trợ giảng khoa Thống kê, Đại học Glasgow, Anh quốc
  • 2007 – 2008: Nghiên cứu Sau tiến sỹ Sinh thống kê, trung tâm Sinh thống kê, khoa Thống kê, Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc
  • 2008 – nay  : Giảng viên bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
  • 12/2008 –   : Phó trưởng khoa Toán kinh tế – Giám đốc Trung tâm phân tích dữ liệu Kinh tế xã hội và Dự báo – Đại học kinh tế Quốc dân

 

Lĩnh vực quan tâm:

  • Thống kê xã hội, kinh tế lượng, tư vấn thiết kế khảo sát

 

Bài viết – hội thảo:

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.