Nguyễn Thị Cẩm Vân – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên  NGUYỄN THỊ CẨM VÂN alt
Năm sinh 1980
Học vị Thạc sỹ
Chức danh Giảng viên
Liên lạc baitho07@yahoo.com.vn

Quá trình đào tạo:

 •  Năm 1998 – 2002:
  • Bậc đào tạo: Đại học
  • Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội
  • Chuyên ngành: Toán
 • Năm 2002 – 2004:
  • Bậc đào tạo: Sau đại học
  • Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  • Chuyên ngành: Toán giải tích

Quá trình công tác:

 • Từ 2002 đến nay công tác tai trường Đại học Kinh tế quốc dân
Kinh nghiệm:
 • Giảng dạy các môn: Toán sơ cấp, Toán cao cấp: Đại số tuyến tính và Giải tích toán học.

Các bài báo đã công bố:

 • “Phân tích nguồn tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007: tiếp cận vào – ra”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 08/2012
 •  “Đóng góp của chuyển dịch lao động vào tăng trưởng kinh tếViệt Nam giai đoạn 1995 – 2011”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 03/2013.

Bài hội thảo đã công bố:

 • “Ứng dụng phân tích đầu vào – đầu ra để đo lường thay đổi cơ cấu ngành và nền kinh tế Việt Nam thời kỳ 1989 – 2007”, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội” do Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức tháng 5 năm 2013.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

 • “Mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1989 – 2011”, mã số T.2012.17
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.