Nguyễn Thị Liên – Bộ môn Toán tài chính

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Liên lạc:
NGUYỄN THỊ LIÊN
1985
Thạc sỹ
Giảng viên
lientkt23@gmail.com
  alt

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • Năm 2007: tốt nghiệp hệ cử nhân Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 • Năm 2013: tốt nghiệp hệ cao học tại Trường đại học Kinh tế quốc dân.
 • Đề tài thạc sỹ: "Ứng dụng mô hình Fama – French với yếu tố ngành phân tích lợi suất chứng khoán trên TTCK Việt Nam"

Quá trình công tác:

 • 2007 – 2008: Kế toán tại Công ty cổ phần Kính Vạn Hoa.
 • 2008 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán tài chính – Khoa Toán Kinh tế – Đại học Kinh tế quốc dân.

Kinh nghiệm:

 • Giảng dạy môn học Kinh tế lượng ở bậc đại học.
 • Giảng dạy môn học Các mô hình Tài chính quốc tế cho bậc đại học của sinh viên chuyên ngành Toán tài chính.

Lĩnh vực quan tâm:

 • Toán tài chính
 • Toán kinh tế
 • Toán bảo hiểm

Công trình:

 • Phát triển mô hình Fama – French với yếu tố ngành ứng dụng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, Hà Nội, 5 / 2013
 • Ứng dụng hợp đồng Swaps trong phòng hộ rủi ro, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Đào tạo và ứng dụng toán học trong kinh tế – xã hội”, Hà Nội, 5 / 2013
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.