Nguyễn Thị Quỳnh Lan – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Chức vụ:
Liên lạc:
NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN
1959
Tiến sỹ
Giảng viên chính
Trưởng bộ môn Toán cơ bản
lannq@neu.edu.vn
   

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

 • 1980: Cử nhân Toán học, Khoa Toán-cơ, Đại học Tổng hợp Hà Nội, (nay là ĐH Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội)
 • 1991: Tiến sỹ Toán học, Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Lô mô nô xốp, Liên bang Nga
 • Luận án: "Một số vấn đề về số mũ Lyapunov và ổn định của hệ ngẫu nhiên" (tiếng Nga)

Quá trình công tác:

 • 1981 đến 1988: Nghiên cứu viên tại Viên Tính toán và Điều khiển
 • 1988 đến 1995: Thực tập sinh, cộng tác viên khoa học tại Viện hàn lâm Khoa học Liên bang Nga
 • 1996 đến nay: Giảng viên tại Bộ môn Toán Cơ bản, Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân
 • 2008 đến nay: Trưởng Bộ môn Toán cơ bản, Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm giảng dạy:

 
 • Các môn Toán cao cấp, Giải tích 1, Giải tích 2 cho bậc Đại học
 • Các môn Tối ưu hóa cho bậc Đại học
 • Mô hình toán kinh tế cho bậc Cao học
 • Các môn Giải tích hàm và Tối ưu hóa cho bậc Đại học, Cao học cho sinh viên chuyên ngành Định phí bảo hiểm, chương trình liên kết của ĐHKTQD- ĐH Lyon1, Pháp

Các lĩnh vực chuyên sâu

 • Bài toán tối ưu của ánh xạ đa trị
 • Bài toán ổn định của hệ ngẫu nhiên

Các bài báo, công trình đã công bố

 • Sự ổn định của hệ tuyến tính dưới tác động của nhiễu Gauss, Hội nghị Toán học Toàn quốc lần thứ 3, 1986.(Tác giả)
 • Số mũ Lyapunov trung bình cấp p của hệ chính qui dưới tác động của nhiễu ồn trắng ( tiếng Nga), Acta Mathematica Vietnamica, 1989. (Tác giả)
 • Một điều kiện đủ đảm bảo tính ổn định tiệm cận với xác suất 1 của phương trình vi phân Ito tuyến tính không Ôtônôm, Tạp chí Toán học, 1990. (Tác giả)
 • A mean value theorem for set-valued maps, Roumanian Journal of Pure and Applied Mathematics, 1993. ( đồng tác giả)
 • Số mũ Lyapunov của hệ tích các ma trận ngẫu nhiên (tiếng Nga), Tạp chí Toán- lý của Nga và  Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ 5, 1997. (đồng tác giả)
 • Xác định điều kiện để bảo toàn thông tin trong làm trơn tín hiệu điện tim nhiễm nhiễu, Tạp chí Tin học và Điều khiển, 2012. (đồng tác giả)
 • Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB ĐHKTQD, 2012 (đồng tác giả)
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.