Nguyễn Thị Thùy Trang – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên               NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Năm sinh         1986
Học vị              Thạc sỹ
Chức danh       Giảng viên
Chức vụ           Bí thư Liên chi đoàn (2011 –    )
Liên lạc            trangnguyen_tkt@yahoo.com,
trang.mfe.neu@gmail.com
   

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 2004 – 2008: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
  • 2008 – 2011: Thạc sỹ Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân

Quá trình làm việc

  • 2010: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân

Kinh nghiệm làm việc

  • Giảng dạy Kinh tế lượng
  • Tham gia điều tra khảo sát trong các dự án
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.