Nguyễn Tuấn Long – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                  NGUYỄN TUẤN LONG
Năm sinh            1981
Học vị                   Thạc sỹ
Chức danh          Giảng viên
Liên lạc
  alt

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

  • 2003: Cử nhân Toán học, khoa Toán, ĐH Sư phạm Thái Nguyên
  • 2007: Thạc sỹ Toán học, Viện toán học
  • 2008- nay: Nghiên cứu sinh, Viện toán học

Quá trình công tác

  • 2003-2010: Giảng viên khoa Toán trường Đại học sư phạm Thái Nguyên
  • 2010-nay: Giảng viên khoa Toán kinh tế trường Đại học Kinh tế quốc dân

Nghiên cứu khoa học

  • 2006-2008: Tham gia đề tài cấp bộ "về mô đun đối đồng điều địa phương suy  rộng"
  • 2009-210: Tham gia đề tài cấp nhà nước (Nafortech) "về cấu trúc vành địa phương Noether"
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.