Phạm Văn Chững – Bộ môn Toán kinh tế

Họ tên                 PHẠM VĂN CHỮNG
Năm sinh           1960
Học vị                  Tiến sỹ
Chức danh         Giảng viên
Chức vụ              Phó trưởng bộ môn Toán kinh tế (2003-2011)
Liên lạc
   

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

Quá trình công tác:

  • GV trường Sư phạm Thái Nguyên
  • 1998: Về Bộ môn Toán kinh tế
  • 2003: Đảm nhiệm Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế
  • 2011: Chuyển trường Kinh tế – Luật, TP.HCM

Bài báo:

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.