Phạm Văn Nghĩa – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên:
Năm sinh
Học vị
Chức danh:
Liên lạc:
PHẠM VĂN NGHĨA
1979
Thạc sỹ
Giảng viên
0912039311
nghia25ktqd@gmail.com
   

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo

  • Năm 2001 Cử nhân Toán khoa Toán tin trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
  • Năm 2005 Thạc sĩ Toán giải tích khoa Toán trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2001-2003: Giáo viên trường PTDL Đông Đô
  • 2003-2005: Học cao học tại khoa Toán trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • 2005-2006: Giảng viên trường Cao đẳng công nghệ Thành Đô (nay là Đại học Thành Đô)
  • 2006-2007: Giảng viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
  • 2007-nay:   Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế ĐH KTQD

Kinh nghiệm công tác:

  • Giảng dạy Toán sơ cấp
  • Giảng dạy Toán cao cấp 1 và Toán cao cấp 2 cho các hệ đào tạo
  • Giảng dạy Giải tích A1 cho sinh viên chuyên ngành
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.