Quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng (2008)

(Thứ năm, 19 Tháng 2 2009 00:00)

Ngày 19 tháng 2 năm 2009, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có Quyết định khen thưởng đối với một số Tập thể, cá nhân trong Trường.

Khoa Toán kinh tế vinh dự là đơn vị có Khen thưởng trên tất cả các mặt.
Các quyết định khen thưởng gồm:

Tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho các Đơn vị có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên năm 2008, gồm các đơn vị:

1. Khoa Toán kinh tế

2. Khoa Kinh tế Môi trường và Đô thị

3. Trung tâm Kinh tế phát triển và chính sách công Việt Nam – Hà Lan.

Khen thưởng các Giảng viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học năm 2008

1. TS. Ngô Văn Thứ, khoa Toán kinh tế
2. GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn, khoa Quản trị kinh doanh
3. TS. Giang Thanh Long, khoa Kinh tế học

 

Khen thưởng Giáo viên có thành tích hướng dẫn sinh viên đạt giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2008

Trong đó có:
– TS. Nguyễn Thị Minh, khoa Toán kinh tế
– ThS. Bùi Dương Hải, khoa Toán kinh tế

Lễ trao giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2008 đã diễn ra tại Gác 2 Nhà 10, ngày 19 / 2 / 2009, khoa Toán kinh tế có một giải Ba, và ba giải Khuyến khích.