Sinh nhật Thầy cô

Sinh nhật

Ngày tháng TKT TCB TTC
02.01   T. Thắng (1980)  
16.01   T. Hoàn (1981)  
17.01 Trang (1986)    
31.01   T. Ngân (1979)  
12.02 C. Cẩm Tú (1984)    
28.02   C. Huệ (1985)  
08.03 C. N.T.Minh (1964)    
20.04 T. Anh Đức (1982)    
24.04   T. Lâm (1982)  
30.04   T. Tuyến (1982)  
02.05   T. Nghĩa (1979)  
04.05 C. Ngọc (1979)    
08.05 T. Linh Sơn (1976)    
24.05   C. Lê Anh (1978)  
14.06 Huyền (1976)    
25.06     T. Đức Mạnh (1981)
01.07 T. Ngọc Đức (1979)    
29.07 C. Thảo (1980)    
07.08 T. Thành (1990)    
08.08 T. Hoàng (1979)    
18.08     T. N.Q.Dong (1955)
01.09   C. Quyên (1980)  
06.09 T. Hải (1976)    
09.09 T. Dương (1979)   C. Thắm (1978)
T. KIên Trung (1989)
23.09   C. Q.Anh (1975) C. Ch.Thủy (1974)
C. Liên (1985)
25.09 T. Hưng (1975)    
27.09   C. Vân (1980)  
01.10   C. P.Lan (1976)  
02.10     C. Thu Trang (1986)
04.10   T. Thông (1982)  
11.10 C. Phương (1980)    
17.10   C. Quý (1980)  
23.10 T. Nhật (1980)    
29.10 C. Ánh (1986)    
31.10   C. An (1984)  
09.11 C. Tâm (1973)    
18.11     T. N.V.Thứ (1955)
20.11   T. T.Trung (1975)
T. Minh Đức (1979)
 
27.11     C. Nga (1987)
05.12     T. Nguyên (1972)
18.12 T. L.V.Long (1980) T. Tuấn Long (1980)  
       
  C. Phan Minh
C. Thúy
  C. Thêu

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.