Sinh viên K61 báo cáo Chuyên đề thực tập – đợt 2 (12.5.2023)

Vào sáng và chiều ngày Thứ Sáu, 12 tháng 5 năm 2023, đã diễn ra các buổi Báo cáo chuyên đề Thực tập.

  • Đối tượng: Sinh viên K61 – đợt 2

Các hội đồng chấm Chuyên đề được lập và nghe sinh viên báo cáo Chuyên đề thực tập. Các thầy cô góp ý trực tiếp và đề xuất các chỉnh sửa để Chuyên đề được hoàn chỉnh, hoàn thiện hơn.

Một số hình ảnh của các hội đồng