Sinh viên K64 Khoa Toán Kinh tế trong ngày Khai giảng (15.10.2022)

Sáng ngày Thứ Bảy, 15 tháng 10 năm 2022 đã diễn ra lễ Khai giảng K64 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cùng với hàng đại diện sinh viên K64 từ các lớp trong toàn trường, các đại diện sinh viên Khoa Toán Kinh tế của ba chương trình đào tạo cũng hân hoan tham gia.

  • Đại diện ngành Toán Kinh tế: 8 sinh viên
  • Đại diện chương trình Actuary: 5 sinh viên
  • Đại diện chương trình DSEB: 10 sinh viên

Một số hình ảnh của các sinh viên tham gia lễ Khai giảng

Chúc các tân sinh viên thành công trên con đường học tập phía trước.