Sinh viên Toán tài chính báo cáo Chuyên đề thực tập (26+27/4/2021)

Vào chiều ngày 26 và sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, các sinh viên Toán tài chính thực tập đợt 2 đã báo cáo Chuyên đề.

Chuyên ngành Toán tài chính chia làm 4 hội đồng và báo cáo trong hai buổi.

Các sinh viên đã trình bày kết quả thực tập trước các thầy cô trong Hội đồng và trả lời các câu hỏi, nghe nhận xét góp ý để hoàn chỉnh bài viết của mình.

 

Một số hình ảnh