Thông báo: Đón tân sinh viên Khoa Toán Kinh tế K64 (8.10.2022)

Khoa Toán Kinh tế tổ chức đón các Tân sinh viên K64

Thời gian: đón tiếp từ 8h30, sáng Thứ Bảy ngày 8.10.2022

Địa điểm: Phòng 104 – tầng B2 nhà A2

Chương trình:

  • 8h30 – 9h00: Đón tiếp, ghi danh
  • 9h00: Bắt đầu chương trình
  • Văn nghệ chào mừng
  • Phát biểu chào mừng của Trưởng khoa
  • Giới thiệu lịch sử của Khoa
  • Giới thiệu ngành Toán Kinh tế với hai định hướng Toán Kinh tế và Toán Tài chính
  • Giải lao
  • Giới thiệu chương trình Actuary – bậc cử nhân
  • GIới thiệu chương trình DSEB
  • GIới thiệu chương trình Actuary – liên thông cử nhân – thạc sỹ