TB: Tốt nghiệp khóa 5 và Giới thiệu tuyển sinh khóa 6 – ISFA – ACTUARY

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG CỬ NHÂN – THẠC SỸ ACTUARY

ĐH LYON 1 – Cộng hòa Pháp và ĐH Kinh tế Quốc dân 

 

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN KHÓA 5

VÀ GIỚI THIỆU TUYỂN SINH KHÓA 6

 

Thời gian: 19h00 Thứ Năm 29 / 6 / 2017

Địa điểm: Gác 2 Nhà 10

 

Chương trình:

19h00 – 19h15: Văn nghệ – Đón đại biểu

19h15 – 20h00: Trao bằng Tốt nghiệp Cử nhân khóa 5 (2015 – 2017)

20h00 – 21h00: Giới thiệu tuyển sinh khóa 6 (2017)

– Giới thiệu thông tin tuyển sinh

– Trao đổi với cựu sinh viên

– Trả lời các câu hỏi

Thời gian học ôn tập: Từ đầu tháng 7 / 2017

Hai môn thi: Toán và Tiếng Anh

Link Tờ Thông tin giới thiệu chương trình: Click here