Tham quan dã ngoại Tam Đảo – Actuary61 và DSEB61 (24.10.2020)

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 10 năm 2020, hai lớp Actuary 61 và DSEB 61 đã có buổi dã ngoại tại Tam Đảo.

Chuyến đi có sự tham gia của các cô giáo: Cô Phương, cô Trang (CVHT Actuary 61), cô Thảo (CVHT DSEB61)

Cả hai lớp đã chơi những trò chơi tập thể, tham gia các hoạt động vui chơi, tham quan Tam Đảo.

Một số hình ảnh