Thành viên khoa Toán kinh tế

Các thành viên khoa Toán kinh tế gồm:

– Giảng viên

– Cán bộ

– Sinh viên Đại học

– Học viên Cao học

– Nghiên cứu sinh

đã và đang giảng dạy, công tác, học tập, nghiên cứu tại khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.

 

Từ khi thành lập, khoa Toán kinh tế đã là nơi giảng dạy, công tác của hơn 160 Giảng viên, cán bộ; Là nơi học tập, nghiên cứu của khoảng 2000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.
 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.