Thông báo Khám sức khỏe đợt 2

Nhà trường thông báo tổ chức khám sức khỏe đợt 2 dành cho cán bộ giáo và giáo viên trong trường chưa tham gia khám sức khỏe đợt 1.

Thời gian khám: Cả ngày 02/04/2016 Tại Bệnh viện Bạch Mai (sáng từ 8h-11h30; Chiều từ 13h30 đến 17h)

Lấy máu xét nghiệm sáng ngày 30/31/03/2016 tại Trạm Y tế.

Nếu không tham gia khám sức khỏe, nhà trường đề nghị phải gửi thông tin sức khỏe về trạm y tế trước ngày 29/04/2016.

Danh sách cán bộ chưa tham gia khám sức khỏe đợt 1 xem trong link sau: link

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.