Thông báo mới về Đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2016 từ Phòng Khoa học

Theo thông báo của Phòng Khoa học, đến 12/4 là hạn chót để các thầy cô đề xuất đề tài cấp Bộ cho năm 2016, mỗi đề tài có kinh phí 150 triệu. Cá nhân đề xuất đề tài sẽ có một số lợi thế khi đấu thầu đề tài. Kính mời các thầy cô quan tâm xem thông báo chi tiết trên website của Trường.

Trưởng Khoa

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.