Thông báo về bài viết Tạp chí

Kính gửi các thầy cô và các NCS: Ban biên tập Tạp chí sẽ phụ trách việc phản biện bài viết, nên kính đề nghị các thầy cô:

1. Viết bài theo quy định của Tạp chí (xem trên web của Tạp chí)

2. Nộp bài viết cho N. Minh trước ngày 30/8.

3. Với các thầy cô đang muốn gặp để trao đổi về bài viết: mời các thầy cô họp mặt ở VP Khoa lúc 15h30 chiều thứ 6, ngày 26/8, tại VP Khoa

 

Trân trọng 

N. Minh

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.