Thứ Sáu 12/9: Gặp mặt SV K56 – Bảo vệ luận án Tiến sỹ

Thứ Sáu 12/9/2014:

9h00 – 9h45: Gặp mặt Sinh viên Khóa 56 tại phòng B101: Mời các thầy cô đại diện lãnh đạo khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập K56.

16h30: NCS. Hoàng Đức Mạnh bảo vệ luận án tiến sĩ

Đề tài: Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế), mã số: 62310101.

Địa điểm: Phòng 401 Nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mời các thành viên Hội đồng, khoa chuyên ngành và các tập thể, cá nhân có quan tâm.
Nội dung luận án được đăng tải trên website: www.gsneu.edu.vn, Danh mục luận án tiến sĩ.

Khoa Toán kinh tế.