Thứ Sáu 6/5: Họp Bộ môn Toán kinh tế (và các thầy cô giảng KTL)

Bộ môn Toán kinh tế thông báo:

HỌP BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ

Và các thầy cô giảng dạy các môn học của bộ môn Toán kinh tế

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 6/5/2016.

 

Nội dung: Đánh giá quá trình giảng học kỳ vừa rồi, các vấn đề cần góp ý.

Chuẩn bị cho kỳ thi học kì

Bàn về triển khai việc hướng dẫn Thực hành Excel cho học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

Chuẩn bị cho học kỳ hè và học kỳ 1 năm học 2016-2017.

 

Bộ môn Toán kinh tế

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.