[TKT] Sinh hoạt khoa học – Tháng 3,4/2013

(Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 13:04)
Từ tháng 11 năm 2012, Bộ môn Toán kinh tế thực hiện sinh hoạt khoa học Bộ môn thường xuyên
Địa điểm: Văn phòng Khoa
Thời gian: Từ 2h30 chiều

NĂM 2013

Lưu ý: Để theo dõi lịch MỚI NHẤT, lịch trình xếp theo thứ tự thời gian TỪ DƯỚI LÊN TRÊN

Thời gian Nội dung Người trình bày Tham dự Ghi chú
Thứ Sáu
29/3
Phương pháp PSM và vấn đề biến nội sinh H.B. Phương Các GV Bộ môn và những người có quan tâm
Thứ Sáu 22/3 Mô hình multinomial logit và ordered logit (probit) Nhóm: N.T. Thảo, M.C. Tú, N.H. Nhật Các GV Bộ môn và những người có quan tâm
Thứ Sáu 15/3 Mô hình Tobit và Poisson B.D. Hải Các GV Bộ môn và những người có quan tâm
Thứ Sáu  Bảng I/O Nhóm: V.T.B. Ngọc Các GV Bộ môn và những người có quan tâm
Thứ Sáu
1/3
Phân tích số liệu mảng (panel data) Nhóm P.N. Hưng, N.T.T. Trang, N.H. Dương Các GV Bộ môn và những người có quan tâm
Thứ Sáu 25/1/2013 Sinh hoạt giáo trình Kinh tế lượng: Một số vấn đề về lý thuyết và thực hành Eviews Nguyễn Thị Minh, Bùi Dương Hải Các GV giảng Kinh tế lượng, GV bộ môn và những người có quan tâm
Thứ Sáu
18/1/2013
Sinh hoạt giáo trình Kinh tế lượng: Một số vấn đề về lý thuyết và bài tập Nguyễn Thị Minh Các GV giảng Kinh tế lượng, GV bộ môn và những người có quan tâm
Thứ Sáu 11 /1/2013 Giới thiệu về số liệu và hướng phân tích số liệu – các bộ số liệu Vĩ mô, Vi mô Việt Nam Ngô Văn Thứ GV của Bộ môn, những người có quan tâm
Thứ Sáu
4/1
/2013
Giới thiệu việc sử dụng Excel, Megastat trong thực hành Thống kê Nguyễn Mạnh Thế Các GV giảng môn XSTK và những người có quan tâm

 

NĂM 2012

 

Thời gian Nội dung Người trình bày Tham dự Ghi chú
Thứ Sáu 9/11 Thảo luận về môn KTL, phần Hồi quy với chuỗi thời gian Bộ môn GV của Bộ môn, GV giảng KTL và những người có quan tâm
Thứ Sáu 16/11 Thảo luận về Nội dung giảng Lý thuyết và Thực hành Kinh tế lượng theo giáo trình mới Bộ môn GV của Bộ môn, GV giảng KTL và những người có quan tâm
Thứ Sáu 23/11 Giới thiệu Lý thuyết trò chơi – Góc nhìn Kinh tế học PGS.TS. Cao Thúy Xiêm GV của Bộ môn, những người có quan tâm
Thứ Sáu 14/12 Định hướng giảng dạy và nghiên cứu cho GV. BMTKT GS.TS. Nguyễn Quang Dong GV của Bộ môn, những người có quan tâm 30/11
Kết quả khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp năm 2010, 2011 ThS. Lê Anh Đức GV của Bộ môn, những người có quan tâm
Thứ Sáu 21/12 Lý thuyết trò chơi – Góc nhìn Toán kinh tế ThS. Bùi Dương Hải GV của Bộ môn, những người có quan tâm