[TKT + TTC] Giảng Kỳ thu (2021-2022)

LỊCH GIẢNG HỌC KỲ THU

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

Lớp học phần Thứ, GĐ (tiết) GV Ghi chú
KTL1(121)_01 CN, A2-103 (1-4) T. Dương
KTL1(121)_02 CN, A2-103 (5-8) C. Thùy Trang
KTL1(121)_03 T2, B106 (1-3) T. Long
KTL1(121)_04 T2, B103 (5-7) C. Tú Hủy
KTL1(121)_05 T3, B105 (1-3) C. Thùy Trang
KTL1(121)_06 T6, A2-516 (5-7) C. Tú
KTL1(121)_07 T4, B108 (1-3) T. Hưng
KTL1(121)_08 T4, B207 (5-7) C. Ngọc
KTL1(121)_09 T5, B208 (1-3) T. Nhật
KTL1(121)_10 T5, B302 (5-7) T. Hoàng
KTL1(121)_11 T6, B204 (1-3) T. Nhật
KTL1(121)_12 T7, B301 (1-3) T. Long
KTL1(121)_13 T7, B202 (5-7) C. Tâm
KTL1(121)_14 T2, B302 (1-3) C. Tâm
KTL1(121)_15 T2, B303 (5-7) C. Huyền
KTL1(121)_16 T2, A2-302 (5-7) C. Thùy Trang
KTL1(121)_17 T3, A2-103 (1-3) C. Tâm
KTL1(121)_18 T5, A2-310 (1-3) T. Dương
KTL1(121)_19 T6, B303 (1-3) C. Tâm
KTL1(121)_20 T6, A2-207 (5-7) T. Hoàng
KTL1(121)_21 T7, B301 (5-7) T. Dương
KTL1(121)_22 T7, C305 (1-3) C. Phương
KTL1(121)_23 T3, C207 (5-7) C. Huyền
KTL1(121)_24 T4, B302 (1-3) C. Huyền
KTL1(121)_25 T4, B306 (5-7) T. Dương
KTL1(121)_26 T5, A2-108 (1-3) C. Thu Trang
KTL1(121)_27 T5, B307 (5-7) C. Ngọc
KTL1(121)_28 T6, B305 (1-3) C. Huyền
KTL1(121)_29 T7, B103 (5-7) C. Tú
KTL1(121)_30 T5, A2-407 (5-7) T. Mạnh
KTL1(121)_31 T6, A2-407 (1-3) C. Thu Trang
XSTK(121)_01 T4, A2-307 (1-3) T. Long
XSTK(121)_02 T4, A2-307 (5-7) C. Tú
XSTK(121)_03 T3, B307 (5-7) T. Hoàng
XSTK(121)_04 T6, C202 (1-3) T. Hưng
XSTK(121)_05 T7, C102 (5-7) T. Hưng
XSTK(121)_06 T7, B107 (1-3) T. Nhật
XSTK(121)_07 T4, B201 (5-7) C. Tâm Hủy
XSTK(121)_08 T5, A2-302 (1-3) C. Thảo
XSTK(121)_09 T5, A2-512 (1-3) C. Thùy Trang
XSTK(121)_10 T6, A2-513 (5-7) C. Thảo
XSTK(121)_11 T4, A2-513 (1-3) C. Thùy Trang
XSTK(121)_12 T4, B308 (5-7) T. Hoàng
XSTK(121)_13 T2, B308 (1-3) C. Phương
XSTK(121)_14 T2, B305 (5-7) C. Phương
XSTK(121)_15 T3, B306 (1-3) C. Thủy
XSTK(121)_16 T6, A2-213 (1-3) T. Dương
XSTK(121)_17 T7, C101 (1-3) T. Hoàng
XSTK(121)_18 T4, C304 (1-3) C. Tâm
XSTK(121)_19 T3, C105 (1-3) C. Huyền
XSTK(121)_20 T3, A2-105 (5-7) C. Thùy Trang
KTLII(121)_01 T4, B204 (5-7) T. Dong
MHTKT(121)_01 T7, C107 (7-8) C. Phương
MHTKT(121)_02 T4, C202 (7-8) C. Phương
TKT(121)_01 T2, A2-409 (1-3) T. Hải
NhC(121)_01 T7, B204 (5-7) C. Ngọc
NhC2(121)_01 T2, B108 (3-4) C. Ngọc
KHDL(121)_01 T2, B108 (1-2) T. Huy
KTL_CLC_Kiểm Toán 62A T5, A2-808 (5-7) T. Hưng
KTL_CLC_Kiểm Toán 62B T5, A2-810 (5-7) C. Huyền
KTL_CLC_Đầu Tư 62 T3, A2-713 (5-7) C. Ngọc
KTL_CLC_KTQT62A T2, A2-711 (5-7) T. Hoàng
KTL_CLC_KTQT62B T3, A2-718 (5-7) T. Dương
KTL_CLC_KTPT62 T4, A2-810 (5-7) T. Nhật
KTL_Ngân Hàng 62 T3, A2-805 (5-7) C. Tú
XSTK_CLC_QTDN62 T6, A2-814 (2-4) T. Long
MathStat – DSEB 62 T3, (5 – 7) Lecture T. Hải
MathStat – DSEB 62 T5, (5 – 6) Tutor C. Tú
MathStat – Actuary 62 T6, (1 – 3) Lecture T. Hải
MathStat – Actuary 62 T6, (5 – 6) Tutor C. Thùy Trang
Econometrics – ESOM T2, (5 – 6) T. Hải
Econometrics – ESOM T2, (7 – 8) C. Ngọc
Econometrics – FE T5, (1 – 4) Lecture T. Hải
Econometrics – FE T5, (5 – 7) Tutor C. Phương
Prob.Stat – EBBA T5, (5 – 8) T. Hải
Prob.Stat – EMQI T3, (1 – 2) Lecture T. Hải
Prob.Stat – EMQI T3, (3 – 4) Tutor T. Dương
Econometrics – BFI T2, (2 – 4) Lecture T. Dương
Prob.Stat – EPMP T2, (5 – 7) Lecture T. Dương
Quan.Method – BIFA T3, (3 – 4) Lecture T. Hải
Prob. Stat –  IHME T3, (5 – 7) Lecture T. Thế
Prob. Stat – BFT62 T. Thế
Econometrics – BFT61 T. Thế
Econometrics – (ICAEW CFAB) 61 T. Thế

 

HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM

 

TT Học phần Số SV GV Tiết Bắt đầu Kết thúc Ghi chú
1 KTL 1(T21)_01_
KT_K54_KS Hạ Long
T. Nhật 48 9/10/2021 10/10/2021
2 KTL 1(T21)_02_
KT_K54_Yên Bái
C. Phương 48 9/10/2021 10/10/2021
3 KTL 1(T21)_04_
KT_K54_Vĩnh Phúc
T. Long 48 9/10/2021 10/10/2021 Hoãn
4 KTL 1(T21)_05_
KT_K54_Gia Lai
C. Thắm 48 11/9/2021 12/9/2021 K52_K54
5 KTL 1(T21)_06_
KT_K54_Hải Dương
38 T. Dương 48 27/11/2021 28/11/2021
6 KTL 1(T21)_07_
KT_K54_Bắc Thăng Long
C. Huyền 48 27/11/2021 28/11/2021
7 KTL 1(T21)_08_
KT + NH K54_Cao Bằng
65 T. Hoàng 48 6/11/2021 7/11/2021 KT+ NH
8 KTL 1(T21)_09
KT_K54_KTQD
T. Hưng 48 30/09/2021 9/10/2021
9 KTL 1(T21)_10
KT_K52_Gia Lai
C. Thùy Trang 48 10/9/2021 14/09/2021 K52_K54
10 XSTK 1(T21)_02
KD_K54_Bắc Thăng Long
C. Tâm 48 27/11/2021 28/11/2021
11 XSTK 1(T21)_03
KD_K54_KTQD
C. Tú 48 16/09/2021 25/09/2021
12 XSTK 1(T21)_04
KD_K54_KS Hạ Long
T. Hoàng 48 11/9/2021 12/9/2021