TKT +TTC: họp giảng XSTK: 14h thứ Năm 3/8

Các thầy cô giảng Xác suất thống kê họp thảo luận nội dung giảng dạy học kì tới. 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.