Tọa đàm nghề nghiệp giữa VPBank và sinh viên năm cuối và tuyển thực tập sinh

Đối tác: VPBank, phòng Quản trị rủi ro

Nội dung:

1. Trình bày về nhu cầu, kế hoạch và chương trình tuyển  sinh viên thực tập tại khối Quản trị rủi ro của Ngân hàng VPBank.

2. Một bài test khoảng 45 phút về toán/ xác suất thống kê

3. Q& A: trao đổi giữa sinh viên và cán bộ ngân hàng

Thời gian: thứ 2 ngày 11/5/2015 từ 10h-12h, tại D102

Đối tượng tham dự: sinh viên năm cuối có nhu cầu tìm hiểu và việc làm trong lĩnh vực QTRR, đặc biệt là sinh viên có kiến thức khá về Toán

Trưởng Khoa