Trần Chung Thủy – Bộ môn Toán tài chính

 

Họ tên
Năm sinh
Học vị
Chức danh
Chức vụ
Liên lạc
TRẦN CHUNG THỦY
1974
Thạc sỹ
Giảng viên
Phó trưởng bộ môn Toán tài chính
thuytc@neu.edu.vn
  alt

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1996: Cử nhân Toán, khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội 1
  • 2000: Thạc sỹ Lý thuyết Xác suất thống kê toán, khoa Toán, ĐH Sư phạm Hà Nội 1
  • 2004: Chứng chỉ sau đại học, chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Harvard Kenney và ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
  • 2010: Thạc sỹ Chính sách công, chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, Viện ASH và ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Quá trình công tác:

  • 1997 – 2001: Giảng viên bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
  • 2001 – nay: Giảng viên bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
  • 2008 – nay: Phó giám đốc Trung tâm dữ liệu kinh tế xã hội và dự báo
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.