Tư vấn định hướng chuyên sâu cho sinh viên Toán Kinh tế K62 (4.10.2022)

Vào lúc 9h30 ngày Thứ Ba 4.10.2022, Khoa đã tổ chức tư vấn định hướng chuyên sâu cho sinh viên lớp Toán Kinh tế K62.

Từ năm 2019, thực hiện chủ trương của Trường, hai chuyên ngành Toán Kinh tế, Toán Tài chính tuyển sinh chung trong ngành Toán Kinh tế. Trong Ngành có hai định hướng chuyên sâu là Toán Kinh tế và Toán Tài chính. Để giúp sinh viên K62 hiểu được hai định hướng để có lựa chọn phù hợp, đặc biệt lựa chọn các học phần tự chọn để theo định hướng tốt nhất, Khoa tổ chức gặp các sinh viên và trao đổi.

Về phía Khoa có

  • TS. Nguyễn Mạnh Thế – Trưởng khoa,
  • TS. Phạm Ngọc Hưng – Trưởng Bộ môn Toán kinh tế
  • TS. Hoàng Đức Mạnh – Trưởng Bộ môn Toán tài chính
  • ThS. Trần Chung Thủy – Phó trưởng Bộ môn Toán tài chính

Có hai cựu sinh viên

  • Nguyễn Quốc Thành – Toán Tài chính K52
  • Đinh Thế Ninh – Toán Kinh tế K54

Các thầy cô và khách mời đã có trao đổi, chia sẻ về định hướng chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp đến các sinh viên.

Một số hình ảnh