TƯ VẤN TUYỂN SINH

Chủ nhật, sáng từ 8h-11h 30, tư vấn tuyển sinh K59. Địa điểm: Sân trường khu BCD

Tham gia tư vấn: T. Hoàn, T. Dương, C. Trang (TKT), C. Liên, C. Trang (TTC) và đội sinh viên K55

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.