V/v: SV tốt nghiệp đợt 1 – 2018 đối chiếu điểm

Sinh viên Tốt nghiệp đợt 1 năm 2018 đối chiếu điểm trên Bảng điểm.

Thời gian: Sáng Thứ Hai ngày 12.3 từ 7h30. 

Tại: Văn phòng khoa – gặp cô Phan Minh trợ lý khoa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.