V/v thanh toán sinh viên học ghép hệ CLC, POHE

Các hệ đào tạo có sinh viên học ghép có cơ chế thanh toán theo số sinh viên.

Các thầy cô giảng các lớp hệ Chất lượng cao, POHE có sinh viên học ghép chưa được thanh toán trong các kì gần đây vui lòng tập hợp thông tin về số sinh viên để Bộ môn thanh toán một lần với trung tâm AEP.

Các thầy cô cố gắng photo lại bảng điểm (cô Phan Minh) và cung cấp thông tin:

– Kỳ + Lớp + GV + Số sinh viên ghép + Bảng điểm photo.

Đề nghị các thầy cô tập hợp thông tin trước ngày Thứ Hai (7/9) tại bàn cô Phan Minh.

Cảm ơn.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.