Vũ Quỳnh Anh – Bộ môn Toán cơ bản

Họ tên                 VŨ QUỲNH ANH
Năm sinh           1975
Học vị                  Thạc sỹ
Chức danh         Giảng viên
Liên lạc               vuquynhanh75@yahoo.com
   

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 1992 – 1996: Cử nhân Toán, khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2001 – 2003: Thạc sỹ Toán, Viện Toán học Việt Nam

Quá trình công tác:

  • 1997 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn học giảng dạy:

  • Toán cao cấp 1, 2, bậc Đại học
  • Lý thuyết Mô hình toán kinh tế, bậc Cao học
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.