Học phần Đề án môn học – K59 (HK1 – 2019-2020)

Học phần Đề án môn học (2 tín chỉ)  – K59

Đọc kỹ qui định và đăng ký theo link dưới đây.

Qui định: TẠI ĐÂY.

Link đăng ký: TẠI ĐÂY.

Hay: https://bit.ly/384uybt

Phân công hướng dẫn đề án Toán tài chính 59: TẠI ĐÂY

Lịch các buổi trình bày

Ngày Phòng Người trình bày Yêu cầu Ghi chú
CN, 9/2/2020 Nguyễn Thế Ninh, cựu sv TKT54,
Chuyên viên Nhóm Định Lượng, phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng VCB
Lớp TKT59 tham gia đầy đủ

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *