Học phần Đề án môn học – K59 (HK1 – 2019-2020) – lịch mới

Học phần Đề án môn học (2 tín chỉ)  – K59

Đọc kỹ qui định và đăng ký theo link dưới đây.

Qui định: TẠI ĐÂY.

Link đăng ký: TẠI ĐÂY.

Hay: https://bit.ly/384uybt

Phân công hướng dẫn đề án Toán tài chính 59: TẠI ĐÂY

Lịch các buổi trình bày

Ngày Phòng Chủ đề – Người trình bày Yêu cầu Ghi chú
CN, 9/2/2020 Nguyễn Thế Ninh, cựu sv TKT54,
Chuyên viên Nhóm Định Lượng, phòng Quản lý rủi ro tín dụng, Ngân hàng VCB
Lớp đề án môn học TKT59 tham gia đầy đủ Hủy do lịch nghỉ của Trường
CN,
16/2/2020
8h30
Ứng dụng các môn học ngành Toán kinh tế trong một số vấn đề thực tế
Đặng Tuấn Vũ, cựu sv TKT53.

Tư vấn viên – Công ty Raffles Việt Nam.
Phụ trách các dự án về tư vấn quản trị rủi ro tài chính, phân tích dữ liệu và triển khai công cụ tính toán
Lớp đề án môn học TKT59 tham gia đầy đủ