55 năm ĐHKTQD – Đại lễ kỉ niệm 19.11.2011

Một số hình ảnh 55 năm ngày thành lập trường, 19.11.2011

Đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Đại diện khoa Toán Kinh tế và Ban Giám hiệu

Khách mời từ chương trình ISFA