Actuary – Đào tạo tại Việt Nam

ACTUARY : Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro – giảng dạy bằng tiếng Anh

 

Đào tạo Actuary tại Việt Nam

 

Cho đến thời điểm cuối 2017, trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, chưa có trường nào đào tạo và cấp bằng đại học hay thạc sỹ về Actuary. 

 

Về liên kết đào tạo với nước ngoài: 

 

Năm 2002, Trường Đại học tổng hợp Clauder Bernard Lyon 1, với sự giúp đỡ của Hiệp hội truyền bá Actuary của Pháp (D.I.A.F), đã liên kết đào tạo với Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh bắt đầu đào tạo Actuary liên thông cử nhân – thạc sỹ. Chương trình liên kết này kết thúc tuyển sinh vào năm 2006. Năm 2007-2008, Chương trình tương tự được triển khai tại Trường Đại học Hoa Sen. Tuy nhiên, Chương trình chưa tuyển sinh được khóa nào tại đây.

 

Cùng thời gian trên, năm 2007, Chương trình được thực hiện ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đến năm 2017, Chương trình đã thực hiện được 10 năm, tuyển sinh được 6 khóa, trong đó bốn khóa đầu đã tốt nghiệp, khóa 5 đang học thạc sỹ năm thứ 2 tại Pháp từ tháng 9 năm 2017 và khóa 6 đã khai giảng vào tháng 9/2017. Trường Đại học tổng hợp Clauder Bernard Lyon 1 giao cho Học viện tính toán bảo hiểm và tài chính (ISFA) thực hiện chương trình, gọi tắt là Chương trình NEU-ISFA. 

 

Bắt đầu từ năm học 2018 – 2019, Đại học Kinh tế quốc dân, cụ thể là khoa Toán kinh tế chính thức bắt đầu chương trình đào tạo Actuary – học bằng tiếng Anh, bậc Cử nhân.

 

 


Bài đăng trên báo Tuổi trẻ

 


Bài đăng trên báo Dân Trí

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.