Actuary K61 Bảo vệ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp (15.6.2023)

Vào ngày Thứ Năm, 15 tháng 6 năm 2023, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức Bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp (Final Thesis) cho các sinh viên K61 chương trình Actuary.

No ID Student Supervisor Examiner Room Time
1 11191895 Lê Thị Minh Hiển ThS. Trần Chung Thủy TS. Nguyễn Quang Huy
TS. Trần Minh Hoàng
ThS. Ngô Việt Hoàng
A2 – 502 8h-11h30
11191724 Phạm Thị Thu Hằng TS. Phạm Thị Hồng Thắm
11195114 Dương Trung Tiến TS. Phạm Thị Hồng Thắm
11193652 Nguyễn Thị Ngà TS. Trần Minh Hoàng
11193808 Nguyễn Thanh Ngọc TS. Trần Minh Hoàng
2 11192985 Nguyễn Thùy Linh ThS. Đào Bùi Kiên Trung TS. Hoàng Đức Mạnh
TS. Trần Chung Thủy
ThS. Nguyễn Thu Hương
A2 – 503 8h-11h30
11196126 Phạm Vũ Linh Chi ThS. Nguyễn Thị Liên
11193280 Nguyễn Dương Nhật Mai ThS. Nguyễn Thị Liên
11193853 Trần Bích Ngọc ThS. Nguyễn Thị Liên
11192154 Nguyễn Thị Hồng Huế TS. Nguyễn Quang Huy
3 11196120 Nguyễn Phan Anh Gv Nguyễn Mạnh Đức TS. Phạm Hồng Thắm
Ms. Nguyễn Thị Thu Hường
ThS. Nguyễn Mạnh Đức
A2 – 504 8h-11h30
11194961 Ngô Anh Thư Gv Nguyễn Mạnh Đức
11196248 Lương Việt Anh TS. Nguyễn Quang Huy
11192986 Nguyễn Thùy Linh TS. Nguyễn Quang Huy
11193379 Chu Quang Minh TS. Trần Minh Hoàng
4 11193949 Nguyễn Minh Nhật Gv Đỗ Thị Thu Hương TS. Nguyễn Mạnh Thế
TS. Vương Văn Yên
TS. Nguyễn Quỳnh Giang
A2 – 505 8h-11h30
11193803 Nguyễn Minh Ngọc Gv Nguyễn Mạnh Đức
11193665 Dương Huệ Ngân ThS. Nguyễn Thị Liên
11192525 Đào Quang Khải TS. Hoàng Đức Mạnh
11195343 Nguyễn Thị Huyền Trang TS. Nguyễn Mạnh Thế
5 11190914 Nguyễn Thành Chung TS. Nguyễn Mạnh Thế ThS. Bùi Dương Hải
TS. Nguyễn Văn Quý
TS. Nguyễn Thị Hà
A2 -502 13h30-17h
11180850 Đỗ Tiến Cường TS. Nguyễn Mạnh Thế
11190968 Nguyễn Thế Đăng TS. Nguyễn Mạnh Thế
11191407 Lê Thành Giang TS. Nguyễn Mạnh Thế
11193082 Vũ Diệu Phương Linh TS. Nguyễn Mạnh Thế
11191930 Hà Trung Hiếu TS. Nguyễn Quang Huy
6 11190882 Vũ Linh Chi Gv Nguyễn Mạnh Đức TS. Nguyễn Quang Huy
ThS. Nguyễn Thu Hương
ThS. Nguyễn Minh Tùng
A2 – 503 13h30-17h
11194793 Nguyễn Huy Thảo Gv Nguyễn Mạnh Đức
11191899 Phạm Gia Hiển TS. Phạm Thị Hồng Thắm
11192002 Nguyễn Xuân Hoa TS. Phạm Thị Hồng Thắm
11190078 Đặng Hà Anh TS. Trần Minh Hoàng
7 11190482 Phạm Phương Anh ThS. Trần Chung Thủy TS. Trần Minh Hoàng
ThS. Nguyễn Thị Liên
ThS. Nguyễn Mạnh Đức
A2 – 504 13h30-17h
11191344 Đỗ Phương Duyên ThS. Trần Chung Thủy
11195749 Phương Khánh Vân ThS. Trần Chung Thủy
11191101 Nguyễn Anh Đức TS. Hoàng Đức Mạnh
11193425 Nguyễn Ngọc Minh TS. Hoàng Đức Mạnh
8 11192727 Nguyễn Thị Phương Liên TS. Hoàng Đức Mạnh TS. Phạm Thị Hồng Thắm
ThS. Trần Chung Thủy
ThS. Ngô Việt Hoàng
A2 – 505 13h30-17h
11194757 Đỗ Thị Thanh Thảo TS. Hoàng Đức Mạnh
11196147 Lã Minh Hiếu TS. Nguyễn Quang Huy
11191632 Nguyễn Đức Hải TS. Trần Minh Hoàng
11190896 Đặng Thị Kiều Chinh TS. Trần Minh Hoàng

Một số hình ảnh