Actuary – Khái niệm

 

ACTUARY : Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro – giảng dạy bằng tiếng Anh

 

Khái niệm về Actuary

Thuật ngữ “Actuary” mới được sử dụng nhiều tại Việt Nam trong những năm gần đây. Actuary đã được dịch là “Định phí bảo hiểm và tài chính”, “Tính toán bảo hiểm" (Nghị định số 73/2016/NĐ-CP), "Định phí Bảo hiểm và Quản trị rủi ro" (Tuyển sinh ĐHKTQD 2018). Hiện nay chưa có một thuật ngữ hay một bản dịch nào phản ánh đầy đủ nội dung của từ này theo thông lệ quốc tế. Do vậy, có thể sử dụng nguyên từ “Actuary” để tránh hiểu không đầy đủ về Actuary.

 

Nghề Actuary ban đầu gắn liền với các công ty bảo hiểm với nhiệm vụ định giá sản phẩm bảo hiểm, đánh giá lợi nhuận của sản phẩm, tính toán nguồn dự phòng, xác định khả năng thanh toán, lập chiến lược kinh doanh, xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty.
 
Trong nhiều năm gần đây, hoạt động của Actuary mở rộng ra trong các lĩnh vực như quản trị rủi ro trong các ngân hàng, quản lý tài sản trong các quỹ đầu tư, tư vấn giám sát trong các công ty kiểm toán và tham gia xây dựng các quy chuẩn quản trị rủi ro quốc tế.

 

Hiện tại Actuary là chuyên gia về:

– Đánh giá khả năng xảy ra rủi ro trong tương lai

– Tìm phương pháp giảm thiểu khả năng rủi ro 

– Giảm thiểu tác động xấu của rủi ro

 

Như vậy Actuary là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực định phí bảo hiểm, quản trị rủi ro và phân tích tài chính

Trên thế giới nghề Actuary đã được hình thành và phát triển từ những năm cuối của thế kỷ 18. Năm 1762, ở London đã thành lập "Hiệp hội Đảm bảo công bằng cuộc sống và Sự sống" (Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships), đây được coi là sự khởi đầu cho nghề Actuary (Ogborn,1956). Theo thời gian, cùng với sự phát triển của hệ thống kinh tế ở từng quốc gia, sự phát triển của toàn cầu hóa, Actuary đã trở thành một ngành khoa học phát triển.

 

Nghề Actuary trên thế giới được đánh giá rất cao Năm 2017, Actuary đứng vị trí thứ 4 ở Mỹ , thứ 10 ở Anh (Anh, 2016, Business Insider Careers), thứ 29 ở Canada (Canada, 2016).

 


Một số bài viết về Actuary


ĐẠI HỌC WOLVERHAMPTON – ANH QUỐC

 

Nguồn: http://www2.wlv.ac.uk/careers/onlinedocs/WhatIsActuarialWork.pdf

 

Người làm Actuary là những chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, làm việc với các lĩnh vực như rủi ro tài chính và tính bất định. Họ ứng dụng các lý thuyết tài chính và thống kê để giải quyết các vấn đề kinh doanh. Nhiều công việc của Actuary liên quan đến quản trị rủi ro. Một người có kiến thức về tài chính, hoàn toàn có thể khám phá về Actuary

 

Actuary làm những gì?

 

Actuary liên quan với mọi mặt của rủi ro tài chính, bao gồm quản lý, khảo sát, đánh giá thông tin để đưa ra các kiến nghị, chiến lược về tài chính một cách rõ ràng và thực tế. Các lý thuyết được áp dụng để đánh giá khả năng xảy ra một sự kiện cụ thể và chi phí tài chính có thể phát sinh.

 

Các nhiệm vụ gao gồm:

– Phân tích dữ liệu thống kê

– Tính toán xác suất (khả năng) và đánh giá rủi ro trong các tình huống khác nhau

– Viết và trình bày báo cáo chi tiết

– Giải thích các ý nghĩa tài chính cho quản lý bậc cao hơn

– Tư vấn về hạn chế rủi ro

– Liên kết với chuyên gia công nghệ thông tin để phát triển hệ thống nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ quan quản lý

– Giám sát nhân viên

– Phát triển các sản phẩm tài chính mới

– Thực hiện định giá tài sản và các khoản nợ

– Tư vấn chiến lược đầu tư

– Đo lường, giám sát và giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư và rủi ro doanh nghiệp

– Giám sát và mô hình hóa tài sản và các khoản nợ, phát triển sản phẩm và kiểm tra lợi nhuận

 

Chuyên viên Actuary cũng có thể tham gia vào việc phân tích phê duyệt các đề án và các chính sách, những vẫn đề pháp lý, thuế liên quan với bảo hiểm nhân thọ, hoặc với các khoản đầu tư của các quỹ. Chuyên gia Actuary có thể trở thành đối tác của các công ty tư vấn hoặc thành viên lãnh đạo của các tổ chức tài chính.

 

Chuyên gia tư vấn Actuary cũng tương tự chuyên viên Actuary. Họ áp dụng kiến thức về thống kê và toán học để dự báo tài chính dài hạn. Các dự báo này sẽ được các tổ chức sử dụng để giải quyết các vấn đề tài chính và lập kế hoạch dài hạn. Tư vấn Actuary thường làm việc trong các công ty tư vấn, và có thể liên quan đến các lĩnh vực khác như quản trị nhân lực, quản trị rủi ro, sáp nhập, mua lại, khôi phục doanh nghiệp. Công việc cụ thể phụ thuộc vào hồ sơ kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn. Các lĩnh vực tư vấn có xu thế đa dạng hơn như cân đối các nhiệm vụ, các dự án, và nhu cầu khách hàng. Đây là một sự nghiệp nhiều thử thách nhưng cũng rất xứng đáng.

 

Để làm việc tốt trong lĩnh vực Actuary

 

Làm việc trong lĩnh vực Actuary rõ ràng không dễ dàng, và yêu cầu tương đối cao. Các ngành học khác nhau đều có thể tiếp tục học về Actuay, nhưng những môn học sau có lợi thế:

– Khoa học về định phí

– Toán học về định phí

– Toán học

– Thống kê

– Kinh tế học

– Kỹ thuật

– Kinh doanh

– Tài chính

– Khoa học tự nhiên như Vật lý, Hóa học

 


 

WEBSITE TARGETJOBS

Nguồn: https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions/276925-actuary-job-description

ACTUARY: MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Actuary sử dụng các kỹ thuật thống kê và và kỹ năng toán học để đánh giá khả năng một sự kiện và các kết quả tài chính của nó.

“Theo luật định, các công ty bảo hiểm bắt buộc phải có ít nhất một chuyên viên actuary để tư vấn về quản trị tài chính.”

 

Actuary làm việc gì?

 

Chuyên viên Actuary đánh giá các rủi ro và các hậu quả tài chính tiềm năng của các rủi ro đó. Các nhiệm vụ chính bao gồm:

– Phân tích dữ liệu thống kê, như tỉ lệ tai nạn

– Thống kê và mô hình hóa để xác định các rủi ro tiềm năng

– Chuẩn bị các thuyết trình và báo cáo

– Truyền đạt các phát hiện cho khách hàng, nhà quản lý và các bên liên quan

– Theo sát sự phát triển tài chính trong giới kinh doanh

 

Trong lĩnh vực bảo hiểm, chuyên viên actuary đảm bảo rằng mức phí bảo hiểm được tính chính xác và có đủ kinh phí đáp ứng các yêu cầu.

 

Có nhiều động lức thăng tiến nghề nghiệp, qua trách nhiệm với khách hàng, chuyên môn, sự quản lý hoặc đối tác. Mặc dù để có trình độ cao cần một quá trình lâu dài, công việc luôn được đánh giá cao, được công nhận trên toàn cầu và thu nhập cực kỳ tốt.

 

Hầu hết các vị trí làm việc là tại các công ty tại các đô thị, vẫn có nhiều cơ hội làm việc tại nước ngoài và làm việc độc lập. Thời gian làm việc được dự tính trước, dù có thể làm thêm ngoài giờ, nhưng chuyên viên Actuary thường không phải làm vào cuối tuần, và công việc linh hoạt hoặc có thể phân bổ thời gian, tùy theo nhà tuyển dụng.

 

Nơi làm việc thông thường

– Các công ty bảo hiểm nhân thọ

– Các quỹ hưu trí

– Các công ty bảo hiểm và tư vấn

– Cơ sở chăm sóc sức khỏe

– Cơ quan Actuary của chính phủ

– Các ngân hàng đầu tư

– Các công ty kế toán

– Các nhà tư vấn quản lý

 

Các kỹ năng chính của chuyên viên Actuary

Các nhà tuyển dụng luôn trông đợi các ứng viên tự tin vào năng lực, năng động, vì quá trình đánh giá là chặt chẽ và lâu dài. Các kỹ năng cần có thêm gồm:

– Tính toán thật tốt

– Khả năng nghiên cứu và phân tích

– Khả năng giải quyết vấn đề

– Hiểu sâu về kinh tế và pháp luật liên quan đến dịch vụ tài chính

– Quan sát được các chi tiết

– Hiểu biết về máy tính, sử dụng thành thạo phần mềm

– Kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ viết và nói

 


 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.