Actuary – Mục lục

HỎI & ĐÁP (Q & A)

 

GIỚI THIỆU
About Us
  Khái niệm Actuary (Concept)

Hiệp hội và đào tạo Actuary trên thế giới  

Đào tạo Actuary tại Việt Nam và tại ĐH KTQD 
Tổ chức nhân sự chương trình
     
CƠ HỘI
VIỆC LÀM
  Các nhà tuyển dụng
Vị trí làm việc và thu nhập 
Chương trình Liên thông Cử nhân – Thạc sỹ Actuary với ĐH Lyon 1 – Cộng hòa Pháp
     
TUYỂN SINH   Thông tin tuyển sinh

Thông tin học phí
     
ĐỀ CƯƠNG   Mục tiêu đào tạo – Chuẩn đầu ra
Đề cương chương trình
Các học phần

Đề cương các học phần chuyên ngành
     
LIÊN HỆ   Văn phòng: P1106 – Nhà A1 – Đại học Kinh tế quốc dân
Điện thoại: (024) 3628 3007
Hotline: Phạm Thị Hồng Thắm 0928 366 833
Facebook
https://www.facebook.com/groups/actuary.neu/​
     
ACTUARY
KHÓA 1
  Danh sách lớp
Thời khóa biểu các học phần
Các hoạt động
Hình ảnh