Actuary – Phân biệt hai chương trình

Hiện khoa Toán kinh tế đang thực hiện hai chương trình đào tạo Actuary

 

(1) Chương trình Cử nhân – Thạc sỹ liên kết với ĐH Lyon1 – Cộng hòa Pháp

(2) Chương trình Cử nhân học bằng tiếng Anh

 

Đây là hai chương trình cùng đào tạo chuyên ngành Actuary, nhưng khác nhau như sau:

 

                                            Chương trình Cử nhân – Thạc sỹ liên kết với ĐH Lyon 1 – Pháp Chương trình Cử nhân 
Actuary học bằng tiếng Anh,
ĐH KTQD
Năm bắt đầu 2007 2018
Đã thực hiện 6 khóa 2018 tuyển sinh khóa đầu
Tuyển sinh Hai năm một lần:
Khóa tiếp theo vào tháng 8/2019
Hàng năm, từ tháng 7/2018
Yêu cầu đầu vào Đã học xong 2 năm ĐH tại Việt Nam với đầu vào ĐH có môn Toán
Thi tuyển môn Toán và tiếng Anh (ĐH Lyon 1 tổ chức)
Trúng tuyển ĐH KTQD qua kỳ thi quốc gia khối A00, A01, D01, D07; hoặc tuyển thẳng
Bằng cấp Cử nhân, Thạc sỹ của ĐH Lyon 1 Cử nhân của ĐH KTQD
Thời gian học 2 năm tại Việt Nam + 1 năm tại Pháp + 0,5 năm thực tập Hệ 4 năm tại Việt Nam
Ngôn ngữ học Tiếng Anh + Tiếng Pháp Tiếng Anh
Học phí Theo quy định của ĐH Lyon 1
Khóa 6 là 85 triệu VND / năm
Theo quy định của ĐH KTQD
Năm 2018 là 50 triệu VND/ năm
     

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.