Actuary – Vị trí & thu nhập

ACTUARY : Định phí bảo hiểm và Quản trị rủi ro – giảng dạy bằng tiếng Anh

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Cử nhân Actuary có cơ hội làm việc tốt tại:

 

– Các Công ty Bảo hiểm: Xây dựng, định giá, đánh giá các sản phẩm bảo hiểm, quản lý rủi ro và lập các kế hoạch đầu tư;

 

– Các Ngân hàng và Tổ chức tín dụng: Quản lý tài sản tài chính, xây dựng mô hình quản trị rủi ro;

 

– Các Quỹ đầu tư tài chính: Xây dựng và quản lý các danh mục đầu tư; thiết kế, định giá và đánh giá các tài sản tài chính;

 

– Các Công ty tư vấn: Thiết lập các kế hoạch tài chính, hưu trí cho các cá nhân và doanh nghiệp; Xây dựng các mô hình đánh giá chính sách kinh tế xã hội và dự báo;

 

– Các cơ quan Nhà nước: Quản lý các chương trình và giám sát về tài chính của các công ty; nghiên cứu viên.

 

– Các trường Đại học: Giảng viên, nghiên cứu viên

 

 

THÔNG TIN THU NHẬP

Thu nhập của chuyên viên Actuary tại TP. Hồ Chí Minh và tại Hà Nội, theo "Vietnam 2018 Salary Guide" của tổ chức First Alliances

Xem bản đầy đủ: TẠI ĐÂY, Trang 16

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.