Bài giảng về Big Data và Data Mining của GV trường

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của trường HSE University Russia, các giảng viên đã có bài giáng ngắn gọn, giới thiệu về phương pháp Big Data

 

Một số hình ảnh

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.