Báo cáo Chuyên đề thực tập K58 – đợt 2 (15+16/6/2020)

Vào sáng ngày Thứ Năm 11.6 và Thứ Sáu 11.6.2020, đã diễn ra các buổi báo cáo Chuyên đề Thực tập khóa 58 – đợt 2.

Sáng 11.6: Chuyên ngành Toán tài chính
Sáng 12.6: Chuyên ngành Toán kinh tế