Báo cáo Chuyên đề Thực tập Khóa 60 – đợt 1 (13/12/2021)

Vào chiều ngày Thứ Hai, 13 tháng 12 năm 2021, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức buổi Báo cáo Chuyên đề Thực tập cho sinh viên khóa 60, đợt 1.

Các bạn sinh viên hai chuyên ngành Toán Kinh tế và Toán Tài chính đã Báo cáo kết quả thực tập trong ba tháng trước các hội đồng.

Hình thức: Online.

 

Một số hình ảnh